• HORIZONTÁLNE BETÓNARNE

  • Klasická betonáreň na výrobu transportbetónuTechnologické zariadenia na výrobu betónov všetkých druhov pre výrobu transportbetónu ako aj zmesí pre následnú výrobu betónového tovaru s vysokou variabilitou. Skladba umožňuje využiť rôzne kombinácie zásobníkov kameniva, zásobníkov cementu a dopravy betónových zmesí podľa podmienok a terénu zákazníka.

   Zásobníky práškových prísad môžu mať rôznu veľkosť aj počet podľa priania zákazníka. Sú vybavené bezpečnostnými prvkami, signalizáciou a filtrami. Plnia sa pneumatickou dopravou z prepravných cisterien.

   Kamenivo a piesok sú uložené v jednotlivých frakciách zásobníka. Počet, veľkosť a forma frakcií zásobníka je viac-menej ľubovoľná. Po navážení prednastaveného množstva sa kamenivo dopraví do miešačky zväčša skipovým výťahom.

   TECHNICKÉ PARAMETRE

   TYP TMC 20 TMC 30 TMC 40 TMC 50 TMC 80 TMC 100
   Technický výkon [m³/h] 20 30 40 50 80 100
   Objem čerstvého betónu na zámes [dm³] 333 500 750 1000 2000 2500
   Objem zásobníka kameniva [m³] 4×10 4×15 4×15 4×30 4×30 4×50
   Cementové silá [t] 2×30 2×60 2×80 3×100 4×120 4×120
   Váživosť kameniva [kg] 1000 1500 2000 2500 5000 6500
   Váživosť cementu [kg] 200 300 450 600 1200 1500
   Váživosť vody [kg] prietokové prietokové 200 300 600 800
   Počet prísad individuálne individuálne individuálne individuálne individuálne individuálne
   Orientačný príkon [kW] 43 60 80 95 200 300
   Napäťová sústava 400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
 • VEŽOVÉ BETONÁRNE

  • Vežová betonáreň na výrobu transportbetónu s ohrevomTechnologické zariadenia na výrobu betónov všetkých druhov pre výrobu transportbetónu ako aj zmesí pre následnú výrobu betónového tovaru s veľkým výkonom. Sú to technologické zariadenia patriace k progresívnym zariadeniam. Všetky komponenty sú navrhnuté na čo najvyššiu životnosť, maximálny výkon a minimálne nároky na údržbu.

   Zásobníky práškových prísad môžu mať rôznu veľkosť aj počet podľa priania zákazníka. Sú vybavené bezpečnostnými prvkami, signalizáciou a filtrami. Plnia sa pneumatickou dopravou z prepravných cisterien.

   Kamenivo a piesok sú uložené v jednotlivých frakciách zásobníka nad miešačkou, kam sa dopravujú dlhým pásovým dopravníkom alebo elevátorom. Počet a veľkosť frakcií zásobníka je viac menej ľubovoľná.

   TECHNICKÉ PARAMETRE

   TYP TMCV 65 TMCV 80 TMCV 100
   Technický výkon [m3/h] 65 80 100
   Objem čerstvého betónu na zámes [dm3] 1500 2000 2500
   Objem zásobníka kameniva [m3] 6×50 6×50 6×50
   Cementové silá [t] 3×100 4×100 4×120
   Váživosť kameniva [kg] 5000 5000 6500
   Váživosť cementu [kg] 1000 1200 1500
   Váživosť vody [kg] 500 600 800
   Orientačný príkon [kW] 105 130 180
   Napäťová sústava 400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
 • MOBILNÉ BETONÁRNE

  • Mobilná betonáreň na výrobu transportbetónuTechnologické zariadenia určené na výrobu transportbetónu charakteristické rýchlou montážou a demontážou v mieste potreby dodávok betónu. Všetky káblové spoje medzi jednotlivými uzlami ako aj riadiacim systémom sú vybavené jednoduchými rýchlorozpojiteľnými spojkami.

   TECHNICKÉ PARAMETRE

   TYP TMCM 20 TMCM 30 TMCM 50
   Teoretický výkon [m3/h] 20 30 50
   Objem čerstvého betónu na zámes [dm3] 333 500 1000
   Objem zásobníka kameniva [m3] 3×7 4×10 4×15
   Cementové silá [t] 1×60 2×60 3×60
   Váživosť kameniva [kg] 1000 1500 3000
   Váživosť cementu [kg] 200 300 600
   Váživosť vody [kg] prietokové prietokové 250
   Orientačný príkon [kW] 45 60 95
   Napäťová sústava 400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz
   400V
   3 PEN 50Hz