• OHREV VODY A KAMENIVA

    • Akumulačný ohrev vodyPre zaistenie možnosti výroby betónových zmesí aj v zhoršených zimných klimatických podmienkach je potrebné dovybaviť technológiu výroby o ohrev zámesovej vody, ohrev kameniva a temperovanie miešacieho priestoru betonárne.

      Je možné riešiť ohrev vody podľa priania zákazníka akumulačne, alebo prietokovo a podľa použitia média elektricky, zemným plynom alebo propán-butánom.

      Pre ohrev kameniva používame teplovzdušné generátory, rozvody teplého vzduchu a vysokotlakový ventilátor. Ako médium ohrevu sa používa elektrická energia, zemný plyn alebo propán-bután.

Comments are closed.