• ŠPECIÁLNE MIEŠARNE

    • Technologické zariadenia na výrobu betónov alebo iných špeciálnych zmesí určených pre ďalšie spracovanie napr.:
      • výroba betónových tovarov
      • miešarne suchých omietkových zmesí
      • miešanie špeciálnych betónov
      • atypické betonárne vo výrobných halách

Comments are closed.