• VÁŽIACE SYSTÉMY

    • Váhy prísad pre prefuZabezpečenie výroby kvalitného betónu nie je možné bez váženia vstupných surovín. Presné = kvalitné váhy dokážu ušetriť drahé vstupné suroviny a tým znížiť náklady na výrobu betónu.

      Pri vývoji a realizácií váh sme sa sústredili na špecifické problémy vznikajúce praktickou aplikáciou váh pri výrobe betónov. Ponúkané váhy sú odolné voči mechanickým preťaženiam aj vibráciám s dostatočne vysokou presnosťou. Po mnohoročných skúsenostiach sú ponúkané riešenia, ktoré pri správnom používaní vyžadujú minimum energie na ich údržbu a maximálne šetria materiál vstupujúci do výroby.

      Pre proces výroby betónu, nami dodávané váhy spĺňajú podmienky Európskych predpisov. Spolu s doplňujúcimi vyhláškami umožňujú našim zákazníkom získať certifikáciu v zmysle normy STN EN 206-1 na výrobu betónu.

Comments are closed.