Spoločnosť Transunit, s.r.o bola založená v roku 1994 pracovníkmi bývalých ZŤS, ktorí v tej dobe už mali veľké skúsenosti s projektovaním a výrobou betonárni. Od svojho založenia vyvíja činnosť na celom území Slovenska ako aj v zahraničí.

Tvorí súčasť voľného združenia firiem zabezpečujúcich komplex dodávok a služieb pre zákazníka.

Spoločnosť sa zameriava najmä na dodávky, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení na výrobu betónových zmesí a betónového tovaru a taktiež na dodávky technológii na solidifikáciu a recykláciu priemyselných odpadov.

Čo ponúkame

Spoločnosť Transunit ponúka riešenie a dodávky na mieru. Zákazník dostáva komplexné riešenie od návrhu, cez projekt, realizáciu, oživenie technológie, zaškolenie obsluhy a servis.

Projekty a konštrukčná dokumentácia sú pripravované kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami na pracoviskách vybavených najmodernejšou výpočtovou technikou. Spoločnosť sa zameriava na individuálny prístup a predkladá zákazníkovi niekoľko alternatívnych návrhov v rámci ponukovej a predprojektovej prípravy. Kvalitná technická príprava a vyriešenie technických otázok už v počiatočnej fáze projektu sú dôležité pre optimálny výsledok.

  • Komplexné dodávky betonárni
  • Rekonštrukcie a modernizácie technológii
  • Miešačky
  • Zásobníky kameniva a cementu
  • Dopravníky pásové a závitovkové
  • Váhy a dávkovače
  • Riadiace systémy a elektrovýbava
  • Ohrev vody a kameniva
  • Recyklačné zariadenia
  • Opláštenia technológii

Prečo spoluprácu s nami

Náš tím je tvorený pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami z oboru a máme za sebou množstvo realizovaných stavieb.

Okrem dodávok technológií sa spoločnosť zameriava na vývoj a vylepšia technických riešení použitých vo svojich technológiách a zapracuváva skúsenosti a požiadavky užívateľov betonárni do nových produktov. Vďaka technickému vývoju je spoločnosť schopná dodať periférne zariadenia k betonárňam – recyklačné zariadenia, tlakové stanice vody, ohrev vody, ohrev kameniva, opláštenia a zateplenia technológií, dopravníky, elevátory, obslužné a skladové kontajnery.

Pre zákazníkov je spoločnosť schopná vyriešiť technické riešenie projekčného usporiadania na mieru, podľa ich potrieb a požiadaviek. Nezanedbateľnou požiadavkou je určite aj rýchly a kvalitný servis, poskytovaný sedem dní v týždni.

Transunit vyrieši Váš problém rýchlo a komplexne.