• RECYKLAČNÉ ZARIADENIA

    • Recyklačné zariadenia typu RZT slúžia na vyplavenie a separáciu zbytkov betónových zmesí z čistenia betonární a autodomiešavačov. Rozplavená betónová zmes sa vypúšťa do separačného zariadenia, v ktorom dôjde k oddeleniu cementového mlieka rozpusteného vo vode od kameniva. Obe zložky môžu byť opätovne použité pri výrobe betónu.

      Prevádzka zariadenia je v automatickom režime.

      Taktiež dochádza k ekonomickému prínosu, plynúceho z úspory vody na umývanie autodomiešavačov pri novej výrobe betónu, tiež kameniva, ktoré je spätne používané k výrobe (zbytky činia zvyčajne až 4% z ročného výkonu betonárne).

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter RZT 5 RZT 15
Betónová zmes [m3/h] 5 15
Dĺžka závitovky [mm] 5000 6000
Priemer závitovky [mm] 400 600
Príkon pohonu závitovky [kW] 4 7,5
Príkon víridla [kW] 7,5 7,5