• RIADIACE SYSTÉMY

    • Celkový pohľad na grafiku ovládania betonárneCelkovú úroveň zariadenia, jeho kvalitu, spoľahlivosť, komfort obsluhy a v neposlednom rade aj cenu rozhodujúcim spôsobom určujú riadiace systémy. Technológie sú dodávané s plne automatickými riadiacimi systémami, na báze PLC, s databázovým a grafickým spracovaním na PC (respektíve na dotykovom paneli podľa priania zákazníka). Podľa komfortu softvérového vybavenia sú systémy dodávané v troch úrovniach, ktoré sa odrážajú aj v ich cene. Najjednoduchší systém je označený ako BASIC, nasleduje PREMIUM (najpoužívanejší) a najkomfortnejší je PROFI systém.

      Okrem riadenia a sledovania procesu umožňujú riadiace systémy zadávanie prakticky neobmedzeného množstva receptúr, diagnostiku, evidenciu spotreby materiálu a výrobu tlačových zostáv podľa požiadaviek zákazníka.

      Riadiace systémy sú najčastejšie postavené na báze prvkov Schneider-Electric, alebo Siemens a vyznačujú sa vysokou flexibilitou umožňujúcou ich úpravu podľa želania zákazníka a pripojenie na nadriadený riadiaci systém spoločnosti. Ovládanie, komunikáciu s obsluhou a spracovanie údajov o chode linky zabezpečuje PC s možnosťou diaľkového prenosu dát a servisu. Zobrazenie procesu na PC a jeho ovládanie zabezpečuje vizualizačný program Control WEB, resp. Visio Look pre ovládacie dotykové panely.

Comments are closed.