• ZÁSOBNÍKY

  • Zásobníky cementu pre prefuPre uskladnenie prachových materiálov ako cement, popolček, zeolit a podobne sa používajú valcové nádoby. Štandardne sú vybavené podstavcom, vnútorným a vonkajším rebríkom, kruhovým strešným zábradlím, prachovým filtrom, pretlakovým ventilom, výpustnou klapkou, vstupným otvorom, plniacim potrubím a prevzdušňovaním v kužeľovej časti zásobníka. Zásobníky prachových materiálov dodávame štandardne vo veľkostiach 40, 50, 60, 80 a 100 ton uskladneného materiálu. Na prianie zákazníka je možné dodať aj zásobníky iných, neštandardných objemov. Ak je to potrebné je možné zásobníky dodať tiež s delením skladovacieho priestoru na dve časti, alebo s viacerými výpustnými otvormi.

   Radový zásobník kamenivaZásobníky kameniva slúžia ako operatívna zásoba kameniva v zariadeniach na výrobu betónových zmesí. Sú to zväčša zvarence z oceľových valcovaných profilov a plechov. Veľkosti a počet jednotlivých komôr zásobníkov sa tvorí zákazníkovi na mieru, zväčša je to 3 až 5 komôr a objemy od 5 do 50 m3 v jednej komore. Pre zlepšenie vysypávania kameniva zo zásobníka sú niektoré komory zásobníka vybavené vibračnými doskami. Z hľadiska konštrukcie sa delia na:

   • čelné
   • radové
   • vežové
   • kruhové
   • špeciálne
 • DOPRAVNÍKY

  • Závitovkový dopravník cementu

   Pre prachové materiály ako cement, popolček a podobne sú použité závitovkové dopravníky v rôznych priemeroch podľa potrebného výkonu a dĺžkach podľa dopravných vzdialeností. Používané priemery dopravníkov závisia od požadovaného výkonu kompletnej betonárne a pohybujú sa zväčša od 139 do 323 mm. Pre abrazívne a ináč agresívne dopravované materiály sa používajú špeciálne úpravy dopravníkov.

   Vážiaci pásový dopravníkPre dopravu sypkých a kusových materiálov ako sú napríklad štrky sa používajú zväčša pásové dopravníky, ktorých šírka závisí od požadovaného dopravného výkonu a dĺžka od konkrétneho použitia. Pre sklony do 16° sa používajú klasické hladké dopravné pásy, pre sklony v rozsahu 16° – 45° sa používajú rôzne špeciálne unášače. Pre kolmú dopravu materiálu na väčšie výškové rozdiely sú použité korčekové elevátory.

Comments are closed.